leven gaat over het gebruiken van ruimte

leven gaat over het gebruiken ruimte

Meestal komen mensen bij mij met vragen als:

‘Ik praat veel maar weet niet wat ik wil zeggen.’
‘Hoe maak ik meer contact met mijn publiek?’
‘Ik zou graag iets meer van mijzelf laten zien. Hoe doe ik dat?’
‘Ik vind spreken voor groepen doodeng. Wat nu?’
‘Hoe kan ik met meer passie, inspiratie, plezier (vul maar aan) spreken?’
‘Ik ben op zoek naar een goede speechwriter; een vertrouweling, inspirator en adviseur in 1. Kun jij iets voor mij betekenen?’ (ja)
‘Ik ben gevraagd te spreken en heb ‘ja’ gezegd. Help.’
‘Ik wil op zoek naar mijn eigen verhaal. Zoek je mee?’

Uiteindelijk gaat elke vraag over het op een waarachtige manier willen gebruiken van ruimte.

In mijn praktijk ontmoet ik professionals vanuit – vooral – de overheid, toezichthoudende instanties en het onderwijs. Mensen met een maatschappelijke missie. Jonge talenten én bestuurders. In wezen is er geen verschil. Iedereen heeft een unieke expressie die het waard is om gehoord te worden. Op welk moment in je loopbaan dan ook.

Ik werk voor onder meer: Universiteit Leiden, Hogeschool INHolland, Haagse Hogeschool, Veiligheidsregio Utrecht, Algemene Bestuursdienst, Belastingdienst, Gemeente Den Haag, Autoriteit Financiële Markten (AFM), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Rekenkamer, Centraal Planbureau, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gemeente Zeist, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Meestal komen mensen bij mij met vragen als:

‘Ik praat veel maar snap niet goed wat ik wil zeggen.’
‘Mensen kunnen me vaak niet volgen. Wat kan ik doen?’
‘Hoe maak ik meer contact met mijn publiek?’
‘Ik zou graag iets meer van mijzelf laten zien. Hoe doe ik dat?’
‘Ik vind spreken voor groepen doodeng. Wat nu?’
‘Ik weet eigenlijk niet wat mijn boodschap is. Hoe verder?’
‘Hoe kan ik met meer passie en inspiratie spreken?’
‘Ik ben op zoek naar een goede speechwriter; een vertrouweling, inspirator en adviseur in 1. Kun jij iets voor mij betekenen?’ (ja)

‘Dat lichaam doet iets anders dan ik wil. Hoe komen we op 1 lijn?’
‘Ik ben gevraagd te spreken en heb ‘ja’ gezegd. Help.’
‘Ik wil op zoek naar mijn eigen verhaal. Zoek je mee?’

Uiteindelijk gaat elke vraag over het op een waarachtige manier willen gebruiken van ruimte.

In mijn praktijk ontmoet ik professionals vanuit – vooral – de overheid, toezichthoudende instanties en het onderwijs. Mensen met een maatschappelijke missie. Jonge talenten én bestuurders. In wezen is er geen verschil. Iedereen heeft een unieke expressie die het waard is om gehoord te worden. Op welk moment in je loopbaan dan ook.

Ik werk voor onder meer: Universiteit Leiden, Hogeschool INHolland, Haagse Hogeschool, Veiligheidsregio Utrecht, Algemene Bestuursdienst, Belastingdienst, Gemeente Den Haag, Autoriteit Financiële Markten (AFM), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Rekenkamer, Centraal Planbureau, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gemeente Zeist, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Autoriteit Consument en Markt (ACM).