PRIVACYVERKLARING 

In de persoonlijke trajecten die Dasein verzorgt, zijn discretie en vertrouwelijkheid essentieel. Daarom vertellen we je graag hoe we jouw persoonsgegevens behandelen en beschermen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbehandeling (AVG).

Als we een opdracht voor je (gaan) uitvoeren, gebruiken we je persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om je een offerte te sturen, een afspraak te maken en te factureren.

We noteren daarvoor je voor-en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. En eventuele andere gegevens die nodig zijn voor een soepele financiële afhandeling.

We sturen geen nieuwsbrieven, verkopen geen data aan derden en gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de directe communicatie die voortvloeit uit de voorgenomen of aangegane samenwerking.

We zijn wel wettelijk verplicht je gegevens aan andere organisaties door te geven. Zo overleggen wij facturen aan de Belastingdienst bij de aangifte omzet- en inkomstenbelasting. Ook onze boekhouder Floris Finance ziet onze facturen voor de aangiften en jaarrekeningen.

In noodsituaties of levensbedreigende situaties gebruiken we persoonsgegevens zonder toestemming vooraf. Bijvoorbeeld als het gaat om de gegevens van slachtoffers van een ongeluk, aanslag of brand. Laten we hopen dat het nooit hoeft voor te komen.

Na afloop van de opdracht/samenwerking bewaren we je persoonsgegevens 4 jaar. Dit doen we omdat cliënten en opdrachtgevers Dasein vaak na enige tijd opnieuw inschakelen en we je/jullie dan snel van dienst kunnen zijn. Na deze vier jaar verdwijnen je papieren gegevens door de versnipperaar. Onze digitale communicatie wordt bewaard in de mailbox die we ook tussentijds regelmatig opschonen.

 

Je gegevens blijven van jou

Wil je weten welke persoonsgegevens wij precies van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je mag ons ook vragen de persoonsgegevens die wij van je hebben aan te passen, te wissen of over te dragen aan iemand anders. Stuur je verzoek naar imma@dasein.nu en wij maken het voor je in orde. 

 

Intermediaire partijen die gegevens verwerken

Voor de bedrijfsvoering en dagelijkse werkzaamheden maakt Dasein gebruik van:

  • Moneybird voor het opstellen en versturen van offertes en rekeningen;
  • Asana voor het bijhouden van acties en projecten;
  • Gedeelde agenda’s en documenten in Google Drive, Gmail, Mail van Apple en ICloud; 
  • De website van Dasein wordt gehost door Vimexx en is opgesteld in WordPress;
  • Voor directe communicatie gebruiken we Whatsapp, SMS en mobiele telefoon;
  • Dasein heeft geen pagina op Linkedin en maakt als zakelijk account geen gebruik van andere sociale media;
  • Voor het plannen van routes gebruikt Dasein Google maps;
  • De dienstverlening van (web)designer Susanne Keilhack (Buro Fritz), een aanrader trouwens. 

 

Beveiliging van je persoonsgegevens

Dasein voert frequent updates uit om de digitale communicatiekanalen veilig te houden en beveiligt computers en harde schijven met firewalls en encryptie. In het Dasein kantoor worden dossiers veilig bewaard en is duidelijk wie zich wanneer in het pand bevindt.

Vanwege de gewone verwerking van algemene persoonsgegevens is Dasein niet verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te wijzen.

 

Hoe gaan we om met datalekken?

Bij een datalek zijn er persoonsgegevens (data in print of digitaal) vanuit Dasein op straat gekomen, door onbevoegden ingezien of verloren gegaan. Bijvoorbeeld: een USB-stick of PC op straat, een gehackte computer, diefstal van dossiers of een fout van een onder de auspiciën van Dasein werkende partij. Ook kan een gegevensbewerker van Dasein melden dat je gegevens zijn gelekt. Dasein doorloopt in dat geval de volgende procedure:

– We beoordelen of er echt sprake is van een ‘datalek’: een inbreuk op de beveiliging waarbij vertrouwelijke gegevens verloren zijn gegaan of niet uitgesloten kan worden dat de vertrouwelijke gegevens door onbevoegden zijn verwerkt binnen of buiten de beschermde omgeving van de Dasein praktijk of van de service provider(s).

– Voor jouw en onze zekerheid, melden we een datalek direct bij het Meldloket van de Autoriteit Privacy.

– En informeren je per email, telefoon of brief zodat je maatregelen kunt nemen om je te beschermen tegen de gevolgen van het datalek.

We hopen dat onze samenwerking met een gerust hart kan starten. Tot gauw!